releases/v.1.16.16.08.release (456c544) 2022-08-26 14:20

Przenieś plac budowy na swój komputer!

Mierz, Dokumentuj, Wizualizuj, Współpracuj!

Proste, ale potężne!